Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Δημιουργήστε μια στέρεη βάση που είναι από μόνη της μια πλήρης λύση. Δεν υπάρχουν κρυμμένες δαπάνες. Στις τιμές περιλαμβάνονται όλα όσα χρειάζεστε για να έχετε ένα λειτουργικό web site.
Ζητήστε προσφορά για επιπλέον εκπτώσεις.

Βασικό Web Site €399

 • Αριθμός σελίδων 3: Κεντρική δυναμική σελίδα + 2 πρόσθετες σελίδες για θεματική ανάπτυξη.
 • Εφαρμογή διαχείρισης για πρόσθεση και διόρθωση κειμένου, άμεσα από εσάς.
 • Αριθμός φωτογραφιών: έως 10
 • Γλωσσικές εκδοχές: 1
 • Δωρεάν κατοχύρωση domain name
 • Δωρεάν φιλοξενία για 1 έτος
 • Δωρεάν τεχνική υποστήριξη για 1 έτος
 • Βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo κ.λπ.)
 • Στατιστικά επισκέψεων
 • Λογαριασμοί email: έως 5 (πρόσβαση και από το web)
 • Χρόνος παράδοσης: 3 ημέρες
 • Ανανέωση domain, φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης: 130€/έτος, μετά το πρώτο έτος.

Προσθέστε μετά επιπλέον περιεχόμενο και εφαρμογές, όποτε δημιουργηθεί η αντίστοιχη ανάγκη:


+ Δυναμική Σελίδα €30

Επιπλέον δυναμική σελίδα για δημιουργία θεματικών ενοτήτων

 • Ενσωμάτωση στην πλοήγηση του site
 • Βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo κ.λπ.)
 • Εφαρμογή διαχείρισης για να πρόσθεση και διόρθωση κειμένου, άμεσα από εσάς.
 • Αριθμός φωτογραφιών: έως 3

+ Επικοινωνία €90

Σελίδα για να λαμβάνετε μηνύματα από τους επισκέπτες σας κατευθείαν απο την ιστοσελίδα. Φόρμα επικοινωνίας με όσα στοιχεία θέλετε να συλλέξετε από τους επισκέπτες.

 • Απ' ευθείας αποστολή σε όσα email επιθυμείτε.

+ Επιπλέον Γλώσσα €140

Δυνατότητα για επιπλέον γλωσσικές εκδοχές για το μη δυναμικό τμήμα της ιστοσελίδας σας. Το δυναμικό τμήμα το καθορίζετε έτσι και αλλιώς εσείς από την εφαρμογή διαχείρισης.


+ Άρθρα €170

Μηχανισμός για απεριόριστη προσθήκη άρθρων, χωρισμένων σε θεματικές ενότητες, στην ιστοσελίδα σας.

 • Σελίδα με πίνακα περιεχομένων.
 • Σελίδα για κάθε άρθρο.
 • Πρόσφατα άρθρα περιληπτικά στην κεντρική σελίδα.
 • Δυνατότητα πολλαπλών, επώνυμων διαχειριστών και συγγραφέων.
 • Δυνατότητα πρόσθεσης φωτογραφίας σε κάθε εγγραφή.
 • Δυνατότητα πρόσθεσης αρχείου σε κάθε εγγραφή.
 • Κατηγοριοποίηση σε θεματικές ενότητες.
 • Βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo κ.λπ.)
 • Δυνατότητα περιορισμένης πρόσβασης για έλεγχο του κειμένου πριν την δημοσίευση.
 • Εφαρμογή διαχείρισης για όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, άμεσα από εσάς ή προσωπικό που θα ορίσετε.

+ Φωτο/Βίντεο Άλμπουμ €170

Μηχανισμός για απεριόριστη προσθήκη φωτογραφιών ή/και βίντεο, χωρισμένων σε θεματικές ενότητες, στην ιστοσελίδα σας.

 • Σελίδα με πίνακα περιεχομένων.
 • Σελίδα για κάθε ενότητα.
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις σε σμίκρυνση στην κεντρική σελίδα.
 • Δυνατότητα πολλαπλών, επώνυμων διαχειριστών.
 • Δυνατότητα πρόσθεσης συνοδευτικού κειμένου σε κάθε εγγραφή.
 • Κατηγοριοποίηση σε θεματικές ενότητες.
 • Βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo κ.λπ.)
 • Εφαρμογή διαχείρισης για όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, άμεσα από εσάς ή προσωπικό που θα ορίσετε.

+ Νέα/Ανακοινώσεις €190

Μηχανισμός για να έχετε συνεχή ροή νέων ή ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα σας.

 • Σελίδα με πίνακα περιεχομένων.
 • Σελίδα κάθε μεμονωμένης ανακοίνωσης.
 • Σελίδες αρχειοθέτησης παλαιότερων ανακοινώσεων.
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις περιληπτικά στην κεντρική σελίδα.
 • Δυνατότητα πολλαπλών, επώνυμων διαχειριστών.
 • Δυνατότητα πρόσθεσης φωτογραφίας σε κάθε εγγραφή.
 • Κατηγοριοποίηση
 • Βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo κ.λπ.)
 • Δυνατότητα περιορισμένης πρόσβασης για έλεγχο του κειμένου πριν την δημοσίευση.
 • Εφαρμογή διαχείρισης για όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, άμεσα από εσάς ή προσωπικό που θα ορίσετε.

+ Δυναμικός Κατάλογος Προϊόντων €230

Μηχανισμός για απεριόριστη προσθηκη προϊόντων, χωρισμένων σε κατηγορίες, στην ιστοσελίδα σας.

 • Μηχανισμός για απεριόριστη προσθήκη προϊόντων, χωρισμένων σε κατηγορίες, στην ιστοσελίδα σας.
 • Δυνατότητα πρόσθήκης περιληπτικής και αναλυτικής παρουσίασης, φωτογραφίας, πίνακα με χαρακτηριστικά, τιμές κ.λπ. για κάθε προϊόν.
 • Σελίδα με συνοπτική παρουσίαση.
 • Σελίδα με αναλυτική παρουσίαση για κάθε προϊόν.
 • Επιλεκτική παρουσίαση ορισμένων προϊόντων στην πρώτη σελίδα.
 • Δυνατότητα πολλαπλών, διαχειριστών του καταλόγου.
 • Δυνατότητα πρόσθεσης φωτογραφίας σε κάθε εγγραφή.
 • Δυνατότητα πρόσθεσης αρχείου σε κάθε εγγραφή.
 • Κατηγοριοποίηση σε θεματικές ενότητες.
 • Βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo κ.λπ.)
 • Δυνατότητα περιορισμένης πρόσβασης για έλεγχο του κειμένου πριν την δημοσίευση.
 • Εφαρμογή διαχείρισης για όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, άμεσα από εσάς ή προσωπικό που θα ορίσετε.
 • Δωρεάν εισαγωγή των πρώτων 10 προϊόντων. Δυνατότητα για εισαγωγή και των υπολοίπων με κόστος €20/ώρα.

+ Εγγραφή Χρηστών €270

Μηχανισμός εγγραφής χρηστών, έτσι ώστε να υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση με password σε ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας σας, μόνο από τους εγγεγραμμένους χρήστες.

 • Φόρμα εγγραφής, εισόδου, υπενθύμισης password κ.λπ.
 • Συμπλήρωση προφίλ με τα στοιχεία που εσείς καθορίζετε για κάθε εγγεγραμμένο.
 • Εφαρμογή διαχείρισης για όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, άμεσα από εσάς ή προσωπικό που θα ορίσετε.

+ Σχολιασμός Επισκεπτών €170

Μηχανισμός ώστε οι επισκέπτες της ιστοσελίδας σας να μπορούν να σχολιάζουν το περιεχόμενο συγκεκριμένων καταχωρήσεων.

 • Επιλογή επώνυμων ή ανώνυμων σχολίων.
 • Δυνατότητα μηχανισμού έγκρισης σχολίων πριν δημοσιευτούν.
 • Εφαρμογή διαχείρισης για όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, άμεσα από εσάς ή προσωπικό που θα ορίσετε.

+ Ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών €40/ώρα

Αν οι ανάγκες σας δεν καλύπτονται από τις παραπάνω εφαρμογές, αναλαμβάνουμε την κατασκευή νέας εφαρμογής με ωριαίο κόστος ή με προσυμφωνημένη τιμή που θα σας δώσουμε αφού θέσουμε τις προδιαγραφές σας.

Σε όλες τις αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 21%.

Πως θα προχωρήσετε σε παραγγελία...

more

Επιπλέον εκπτώσεις

Ζητήστε προσφορά

Για παραγγελίες πάνω από την ελάχιστη, προσφέρουμε επιπλέον εκπτώσεις. Ζητήστε προσφορά μέσω της φόρμας επικοινωνίας:

more


Εγγύηση

Επιστροφή χρημάτων 100%

Άν το αποτέλεσμα δεν σας ικανοποιήσει, σας επιστρέφεται το σύνολο των χρημάτων σας. Εγγυημένα. Χωρίς αντιρρήσεις. Χωρίς συζητήσεις.


Παραγγελία

Διαδικασία

Δείτε την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε για να δημιουργήσουμε την νέα ή την ανανεωμένη ιστοσελίδα σας.

more


Επικοινωνία

Θέλετε βοήθεια;

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και αμέσως θα σας καλέσουμε να σας λύσουμε κάθε απορία.

more